TELEFON: 0742 619 867

Dezbatere publică privind reforma din Sănătate

dezbatere medici

Proiectul de Lege privind Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii pentru dezbarete publică, alături de alte trei proiecte. 

Este vorba despre Malpraxisul medical, un comportament profesional neglijent, inadecvat sau incompetent în exercitarea actului medical, inferior unor standarde profesionale de pregatire și pricepere acceptate de comunitatea medicală naţională şi/sau internaţională, ce cauzează prejudicii pentru pacient, ce se materializează prin suferința ce putea fi evitată, vătămare a sănătăţii ori a integrităţii corporale sau deces, implicând răspunderea civilă a personalului medical.

Conform proiectului, în cazul unei greşeli, toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporțional cu gradul de vinovăție al fiecăreia, iar, în raport cu pacientul, obligația medicului este una de diligență de mijloace. Pacientul nu mai plăteşte expertiza medicală, iar prezenţa mediatorului poate scuti pacientul de cheltuieli suplimentare. Datorită precizărilor din textul de lege, care introduc rolul unui mediator, un caz conflictual de malpraxis se poate soluţiona în 6 luni de zile.

Conform proiectului de Lege privind Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei și atunci când iși depășeste limitele competenței, cu excepția cazurilor de urgentă în care nu este disponibil personal medical ce are competența necesară;

Personalul medical nu este răspunzator pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

  1. când acestea se datorează conditiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic și tratament,
  2. infectiilor nosocomiale,
  3. efectelor adverse, complicațiilor și riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament,
  4. viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale, substantelor medicale și sanitare folosite;
  5. când acționeaza cu bună-credință în situatii de urgență, cu respectarea competenței în conditiile legii.
  6. când asistența medicală s-a facut în interesul parții vătămate sau a decedatului, în lipsa unei investigații complete ori a necunoașterii datelor anamnezice ale acestuia sau g) când prejudiciile survernite se circumscriu riscurilor general acceptate, explicate pacientului și pentru care acesta si-a exprimat consimtământul prealabil cu privire la efectuarea sau neefectuarea actului medical.

Astfel, societățile de asigurări încheie contracte de asigurare de răspundere civilă profesională pentru personalul medical, asigurarea obligatorie de răspundere civilă a furnizorilor de servicii medicale precum și asigurarea obligatorie de răspundere a producătorului pentru furnizorii de produse și dispozitive medicale.

Despăgubirile vor include și eventualele cheltuieli ocazionate de un litigiu în care asiguratul este obligat la plata acestora; precum și cheltuielile determinate de plata serviciilor experților medicali.

Persoana care consideră că a fost prejudiciată de un act de malpraxis se poate adresa cu o cerere de acoperire a prejudiciului către furnizorul de servicii medicale unde a fost efectuat serviciul. Furnizorul de servicii medicale care primește cererea prevăzută la art. 673 este obligat să o înregistreze într-un registru special constituit, numerotat și sigilat, comunicând deîndată numărul și data înregistrării cererii prezentate personal sau prin poștă. Despăgubirile în urma unui caz de malpraxis pot fi solicitate și se plătesc și către persoanele care nu au plătit contribuția datorată sistemului public de sănătate.

Conform planului de reformă în Sănătate, începând cu 1 februarie 2014, Ministerul Sănătății derulează Proiectul pilot de creștere a veniturilor medicilor, din unitățile sanitare publice cu paturi, denumit în continuare Proiectul pilot.

În perioada derulării Proiectului pilot, contractele individuale de muncă ale medicilor specialiști și medicilor primari se modifică, iar în normele de aplicare vor fi prevăzuţi: indicatorii pentru cuantificarea criteriilor de performanță, sporuri pentru condiţii de muncă, dar şi metodologia de distribuire a fondurilor rezultate din tratarea pacienților în regim privat, în cadrul unității.

Pacienţii în regim privat sunt acei pacienți care îşi exprimă în scris opțiunea de a fi tratați de către un anumit medic, ce își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară publică. Pe de-o parte, medicii sunt de acord cu includerea conceptului de practică privată în proiectul de reformă a sănătăţii, iar pe de alta au o serie de nemulţumiri legate de baza de calcul a salariior la care se vor raporta sporurile a declaratat pentru Radio Cluj Vasile Astărăstoaie, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Tot el a precizat că reprezentanţii Colegiului Medicilor participă la negocieri şi se solidarizează cu protestele anunţate de Sanitas la nivelul ţării.

Proiectul pilot de creştere a veniturilor medicilor din unitățile sanitare publice cu paturi se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, iar rezultatele obţinute se monitorizează lunar, conform reglementarilor stabilite prin normele de aplicare, denumite în continuare Norme. Evaluarea proiectului pilot se face semestrial. În funcţie de rezultatul evaluării finale, Ministerul Sănătăţii poate propune: prelungirea perioadei de derulare, aplicarea la nivel naţional a proiectului sau întreruperea acestuia.

Conform proiectului de reformă în Sănătate, pachetul de servicii de bază poate fi accesat de orice pacient chiar dacă nu are asigurare obligatorie de sănătate. În condiţiile propunerii Ministerului Sănătăţii cu privire la componenţa pachetului de bază, asociaţiile de pacienţi din România sunt nemulţumite şi au organizat o întrevedere cu ministrul Nicolăescu.

Propunerea Ministerului Sănătăţii cu privire la pachetul de bază a serviciilor în Sănătate urmăreşte să atingă câteva obiective importante:

  • Cresterea accesului populaţiei la asistenţă medicală primară şi la serviciile medicale cu accent pe servicii de prevenţie,
  • Optimizarea utilizării resurselor,
  • Acordarea de servicii medicale pentru boli prioritare (diabet, boli cardio-vasculare, BPOC, cancer),
  • Creşterea capacităţii medicului de familie de a rezolva un număr cât mai mare de afecţiuni la acest nivel şi încheierea episoadelor de boala.

Pe de altă parte, reprezentanţii pacienţilor cu boli cronice susţin că pachetul de bază este sub aşteptările lor şi că, în condiţiile subfinanţării din Sănătate, România nu îţi permite să trateze gratuit pacienţii neasiguraţi. Numărul mic de consultaţii de care vor beneficia, conform proiectului, pacienţii cronici sau cei oncologici este inacceptabil, iar programele naţionale nu au fost restructurate, a declarat pentru Radio Cluj Preşedintele Coaliţiei Oraganizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Radu Gănescu.

Multe dintre patologiile care până acum necesitau internare au fost trecute, conform pachetului de bază din proiectul de reformă în Sănătate, la cazuri tratabile în ambulator, ceea ce va duce la o aglomerare a acestor secţii, a mai precizat Radu Gănescu.

Asistenţa medicală primară din pachetul de bază, adică cea oferită de medicul de familie, include, pe lângă un control general anual, imunizări ale copiilor, asistenţă prenatală, consultatii cu scop preventiv, consultaţii în programul naţional de control al tuberculozei, iar în categoria serviciilor adiţionale oferite opţional intră consilierea în cazul dependenţei de substanţe, sfaturi legate de nutriţie şi dietetică.

Sunt incluse în pachetul de bază şi câteva servicii stomatologice, urgenţele, o proteză la cinci ani şi prevenirea formării cariilor la copii prin sigilarea dinţilor. În schimb, nu sunt incluse în pachetul de bază cabinetele şcolare.

Proiectul privint pachetul de servicii de bază din Sănătate poate fi este postat pe saitul Ministerului Sănătăţii.

Sursa: radiocluj.ro

Documentele oficiale publicate de Ministerul Sănătăţii în 1 octombrie 2013 pot fi consultate în întregime şi aici:
Proiect privind Pachetul de Bază
Lege privind implementarea Proiectului pilot de creștere a veniturilor medicilor și echipei medicale, din unitățile sanitare publice cu paturi, aici
Lege privind Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, aici
Lege privind implementarea Proiectului pilot referitor la modificarea statutului spitalelor, aici

FII SOCIAL!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest